Мобилна Апликација и WEB платформа за нашите клиенти

Профил на Компанијата

Цементарница УСЈЕ АД Скопје е основана во 1955 година недалеку од копот за лапор северозападно од Скопје. Цементарница УСЈЕ АД Скопје претставува извонреден пример на компанија со одржлив развој. Нашите постојани вложувања во производната технологија, започнување и спроведување на разновидни проекти во сферата на заштитата на животната средина, развој на заедницата и останати проекти во областа на Корпоративната Општествена Одговорност ...

Нашите Вредности


Нашите ТИТАН вредности се во суштината на тоа кои сме и тие одредуваат сè што правиме...

Како Произведуваме

Како произведуваме цемент и Готов Бетон.


Извештаи на УСЈЕ
Годишен и Финансиски Извештај 2019
Годишен извештај за одржливост 2019
Извештаи на Титан Групацијата
Интегриран годишен извештај 2019