Bashkohuni me ne

Çimentorja Usje-Titan është gjithmonë e hapur për njerëz me kualitet dhe profil të lartë. Nëse ju dëshironi të je...

Kontakt
Rr. Boris Trajkovski 94.
1000, Shkup IRJ Maqedoni

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 390

e-mail: hr@usje.com.mk