Çimentorja USJE SHA – pjesë aktive e shoqërisë

Jepja e përkrahjes së shoqërisë është obligim dhe përgjegjësi për të gjithë anëtarë të shoqërisë. Çimentorja USJE SHA - Shkup është e lidhur fort me shoqërinë dhe merr pjesë në mënyrë aktive në të gjitha projekte zhvillimore, duke përdorur standardet tona të larta për Përgjegjësi Koorporative Shoqërore (PKSH).

Kompania ka filluar disa projekte me qëllim të përkrahjes së shoqërisë me përpjekje të përbashkëta të cilat realizohen gjatë vitit. Njëkohësisht, ne përkrahim në mënyrë aktive projekte të personave të tretë për promovim dhe zhvillim të shoqërisë.

Praktika më të mira

  • Rregullimi hortikular i oborreve të shkollave fillore në komunë Kisela Voda
  • Program për përgatitje profesionale të personave të rinj të papunësuar të bashkësive lokale