Sundimi i qëllimeve dhe vlerave

Si pjesë e Grupacionit Titan, Fabrika e Çimentos Sh.A. USJE e zbaton sundimin e qëllimeve dhe vlerave të Grupacionit:

Sundimi i vlerave

“Synojmë të rritemi si prodhues rajonal të çimentos, të orientuar vertikalisht, nëpërmjet kombinimit të shpirtit sipërmarrës dhe përkryeshmërisë operative me respekt ndaj njerëzve, shoqërisë dhe mjedisit jetësor.”

Vlerat

Vlerat  tona Titan gjenden në thelbin e asaj se cilët jemi dhe udhëheqin gjithçka që na kryejmë. Të rrënjosura thellë në trashëgiminë tonë ato na ushqejmë më tepër se një shekull, duke ardhur direkt prej parimeve, besimeve dhe vizioneve të themeluesve tanë në vitin 1902. Prej atëherë kompania është rritur shumë, por ende i përmban elementet themelore të kulturës së saj dhe shpirtin familjar.

IntegritetiVlera për konsumatorinPërmirësimi i vazhdueshëm
Komunikim direkt dhe i hapurParashikim dhe plotësim i nevojave të konsumatoritMësim i organizatës
Transparencë Sigurim i prodhimeve dhe shërbimeve me cilësi të lartë
Tejkalim i ankesave
Besueshmëri Sigurim i zgjidhjeve inovatore për krijimin e avantazheve konkurrueseKërkim i mënyrave të reja për biznes
Të zhvillojë përmbajtje më të pasur për arsimimin e studentëveNdërmarrja e rreziqeve të llogaritura
T’i ndihmojë studentët të mësojnë se si ti kryejnë punët!
Përkushtim dhe dërgim rezultateshPërgjegjësi shoqëroreAftësi
Vendosje e qëllimeve të qartaVendosja në vend të parë e sigurisë gjatë punës
Investim në dituri
Vendosje e standardeve të lartaKujdesi për të punësuarit tanë
Zmadhim i bazës sonë të njohurive
Mbajtja e premtimeve të aksionarëveRespektim dhe mbështetje e bashkësive lokaleNdërmarrja e iniciativave për fitim dhe zbatim të njohurive
Të jetë anëtar aktiv i shoqërisë
Të jetë i përkushtuar kah zhvillimi i qëndrueshëm
Grupacion Global TITAN Lokacione