Kodeksi i sjelljes

Edhe nga themelimi në vitin 1902, TITANI beson se biznesi mund t’ i kombinojë konkurrencën dhe efikasitetin me principet etike dhe ndjeshmërinë ndaj nevojave të shoqërisë.      

Si zgjeroheshin aktivitetet ndërkombëtare të Titanit, ashtu zgjerohej edhe nevoja për mbartjen e principeve dhe vlerave të cilat e kanë udhëhequr Kompaninë gjatë historisë në këto sfera të reja. Angazhimi ynë i këtyre principeve dhe vlerave vërtetohet në bazë ditore me sjelljen e të gjithë anëtarë të Grupacionit Titan; kjo ka rëndësi vitale për ndërtimin e ardhmërisë së Kompanisë.

Angazhimi ynë ndaj Përgjegjësisë Koorporative Shoqërore dhe përkrahja e zhvillimit permanent janë pjesë integrale të përcaktimeve tona strategjike; Ato janë vazhdim natyral dhe logjik i të kaluarit tonë dhe të praktikeve të përhershme. Menaxhmeti i Grupacionit do të vërtetohet se vlera të përgjithshme kuptohen nga të gjithë të punësuar, bashkëpunëtorë dhe furnizues konstant, ashtu që të njëjtat  i respektojnë të gjitha njësi operative të Grupacionit.

Për shkak atë e përpiluam këtë dokument: “Grupacion TITAN - Vlera Koorporative dhe Kodeksi i Sjelljes”.
Grupacion Global TITAN Lokacione