Thënie të puntorëve...

Lençe Dimitrovska, Administrator në Sektorin eShitjes

“Puna me njerëz është shumë interesante dhe dinamike, por njëkohësisht me shumë përgjegjësi. Njerzit që punojnë në sportel janë pasqyra e Kompanisë dhe raporti I tyre ndaj klientëve e krijon imazhin e USJE, Githmonë përpiqem të jem profesioniste në punë dhe ti kënaq deshirat dhe nevojat e klientëve tanë në mënyre të përkryer dhe me përkushtim, sepse kjo është USJE”.


Pançe Stojanovski, Udhëhëqës në depo

“Kalova më shumë se 40 vjet të karierës simë në USJE. Më kujtohet rritja dhe zhvillimi I Kompanisë, unë isha direkt i kyçur në atë që është USJE sot. Depoja është pikënisje e parë  për prodhimet tona të cilat pastaj bëhen pjesë e shtëpisë së dikujt, dhe përmes tyre Kompania jonë gjithashtu bëhet pjesë e shtëpive të mijëra njerëzve” .


Danevski Kiril, Elektroteknik

“Fillimi I karierës në punë për çdo të riu është plot me entuziazëm dhe me pritje të mëdha. Ekipi me të cilin punoj është i pregaditur të zbatoj ideja të reja, dhe gërshetimi i rinisë dhe i eksperiencës rezulton me një sukses të madh. Për njerzit e rinj jdhe  ambicioz USJE është një ambient I shkëlqyeshëm për fillimin e një kariere të suksesshme. Këtu në USJE pritjet e mija u realizuan plotësisht, ndërsa mundësia për të mësuar diçka të re është shumë e madhe”.

Trpçe Pavloski, Tekniki Maqinerisë

“Prodhimi I çimentos është një proçes i ndërlikuar dhe përbëhet nga aspekte të ndryshme. Në ofi¬çinën mekanike ku unë punoj prodhojmë pjesë për nevojat e çdo njësie të Kompanisë,  të cilat kanë role të ndryshme në prodhimin e çimentos ku edhe ne jemi pjesë e gjithë këtij proçesi”