Programi për nivelin professional për fëmijët e të të punësuarve në Usje


Qëllimi kryesorë i këtij programi është t’i ndihmoj fëmijët e punëtorëve tanë në zgjedhjen e orientimit të tyre të mëtejshëm profesional.Sh.A Çimentorja Usje dëshiron të kontribuoj në përmirësimin e vetëdijes së fëmijëve sa i përket talentit dhe potencialit të tyre për orientimin specifik profesional të tyre.