Mjedis


Ndikimi i mjedisit jetësor
Zvogëlimi i ndikimit mbi mjedisin jetësor është në fokus të Politikës sonë për mjedisin jetësor. Jemi të kushtuar në matje të performancës sonë dhe qëllojmë ndaj përmirësimit permanent dhe promovimit të praksave më të mira në industrinë tonë.

Në vitet 2003 dhe 2005, Çimentorja USJE SH.A. i ka fituar certifikatat, të cilat janë të respektuara në nivelin ndërkombëtar, Sistem për cilësi ISO 9001:2000 dhe Sistem për menaxhim me mjedisin jetësor ISO 14001:2004 për cilësin e proceseve të saja prodhuese dhe ndikimin e saj ndaj mjedisin jetësor.

Ndikimet kryesore mbi mjedësin jetësore

Minierat e gurit:Çimentoret:Ndikimet indirekte
ZhurmaEmisione të CO2-së
Emisione të CO2-së
Vibracionet
Harxhimi i energjisë
Emisione të gazrave tjera
PluhuriEmisione tjera (pluhur, NOx, SOx)Përdorimi i lëndëve të para
Ndryshimi i rrethinësZhurma
Efektet e mundshme mbi biodiversitetin
Harxhimi i energjisë