Vizita të studentëve/nxënësve

Si partner aktiv i shoqërisë, Sh.A Çimentorja USJE, kontribuon në procesin e edukimit të të rinjve. Si rezultat i kësaj kemi bashkëpunim me universitete dhe shkolla me qëllim që të përmirësohet arsimi në vend.

Studentët dhe nxënësit vijnë për vizitë në fabrikën tonë dhe nëpërmjet të prezantimit dhe shfaqjeve ata mësojnë më tepër për prodhimtarinë në Sh.A Çimentorja USJE dhe kulturën tonë të punës.