Вработување

Отворени огласи:

Во овој момент немаме активни огласи.


За пребарување на отворени работни позиции во рамките на Групацијата ТИТАН одете на линкто Search Position .  

Контакт
ул. Борис Трајковски 94 
1000, Скопје Р. Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: hr@usje.com.mk