Преку образование до одржлив развој

Образованието и подобрувањето на вештините и знаењето на нашите луѓе се основите на нашиот одржлив развој и напредок.

Како активен партнер на заедницата, Цементарница УСЈЕ АД дава активна поддршка на образовните процеси во различни облици преку неколку проекти.

Нашата главна цел е да придонесеме кон создавањето и подобрувањето на перформансите на професионалниот кадар на сите нивоа и да помогнеме во развојот на поединечните вештини.

Најдобра Практика

  • Програма за школарини за децата на персоналот на УСЈЕ
  • Програма за стручно водство за децата на нашите вработени (стручни советници), пред средно училиште и пред универзитет
  • Годишна програма за школарини за најдобрите универзитетски студенти 
  • Стручна подготовка за млади невработени лица од околните заедници