Me edukim deri te zhvillimi permanent

Edukimi edhe përmirësimi i aftësisë dhe dinisë së njerëzve tanë janë baza e zhvillimit tonë permanent dhe përparësisë. Si partner aktiv i shoqërisë, Çimentorja USJE SHA jep përkrahje aktive të proceseve edukative në forma të ndryshme me disa projekte. Qëllimi ynë kryesore është të kontribuojmë për krijimin dhe përmirësimin e karakteristikave të kadrove profesionale në të gjitha aftësi të ndara.

Praktika më e mirë

  • Programe për shkollimin e personelit të USJE-s
  • Programi i udhëheqjes profesionale të fëmijëve të të punësuarve tanë (Këshilltarë profesional), para shkollimit të mesëm dhe Universitetit
  • Programi vjetor për bursat e studentëve më të mirë universitar
  • Përgatitja profesionale për personat e rinj të papunësuar të bashkësive lokale