Historia

Bagëtia e lëndëve të para (laporec) në afërsi të Shkupit në vitet 50 ishte shkaku kryesor për ndërtimin e fabrikës për çimento afër minierës së gurit dhe ashtu fabrika filloi të ndërtohet në vitin 1952 në krahinë të paraparë për zhvillim industrial.


Ndërtimi mbaroi dhe furra e parë rotacione e USJE-s filloi me punë provuese në Prill të vitit1955. Furra e dytë rotacione ka qenë në përdorim në vitet 60-të.


Pas tërmetit katastrofal në Shkup, nevoja për çimento ka rritur dukshme që solli nevojën për instalim të furrës së tretë dhe të katërt rotacione sipas metodës së thatë, me përdorimin e parangrohëse të kompanisë gjermane Polysius në vitin 1967 dhe 1973. Paralelisht me zmadhimin e prodhimit të klinkerit, janë instaluar mullinj të rinj për çimento.


Miniera e gurit gëlqeror Govërlevo ishte hapur në vitin 1977.


Paralelisht me zmadhimin e kapaciteteve prodhuese, kishte përmirësime permanente në cilësin e çimentos. Në vitet 70-të, USJE prodhonte çimento PC 450 dhe ngjitës tonë hidraulik Usjemal, i cili e kemi lansuar në vitin 1978.


USJE rritet shpejtë me anë të investimeve dhe pajisjes me teknologji moderne, që mundësonte harxhime më të ulët nga prodhim, kushte të sigurt pune dhe mbrojtje e ambientit jetësor.


Në vitet 1980-1982, furrat 3 dhe 4 përparuan dhe puna e furrave të vjetra 1 dhe 2 (me përdorimin e metodës të lagët të prodhimit)  mbaroi në vitet 1983 dhe 1984.

Në vitin 1994 është ndërtuar dhe filloi me punë fabrika e re për prodhimin e materialit izolues EPS, i cili filloi të shitet në treg mbi emër të mbrojtur USJEPOR.Në vitin 1998, transformimi i kapitalit të pronësisë solli pronarë të rinj në USJE, Grupacion Titan dhe Holcim.

Rritje permanente e Çimentorjes USJE SHA rezultonte me start të fabrikës për prodhimin e betonit të gatshëm në vitin 2000
Mbrojtja e ambientit jetësor është me rëndësi të veçantë për Çimentoren USJE SHA dhe kemi bërë depozitim të konsiderueshëm në material dhe resurse njerëzore, duke përfshirë:
 

- Instalimin në filtra thesi në mullinj për çimento 4, 5 dhe 6 në vitin 1999 ( të parët në Evropë Juglindore);
- Zhvendosje e filtrave elektrostatike me filtra thesi në linjën 3 dhe riparimi i sistemit të ftohjes për klinkerin e furrës otacione 3 në vitin 2000;
- Vendosje e mullirit vertikal për petrol koks dhe riparim të sistemit të ftohjes së furrës rotacione 4 në vitin 2001;
- Zhvendosje e filtrave elektrostatike me filtra thesi në linjën 4 në vitin 2002.
- Aplikim dhe zbatim i standardeve ISO 9001:2000 prej vitit 2004 dhe ISO 14001:2004 për mbrojtjen e ambientit jetësor prej vitit 2006.

Data të rëndësishme
 • 1955 - fillimi i punës
 • 1960’s - prodhimet e Çimentores USJE bëhen bazë për ndërtim të Shkupit modern pas tërmetit në vitin 1963
 • 1972 - Furra e katërt rotacione vihet në përdorim
 • 1977 - hapet miniera e gurit gëlqeror Govërlevo
 • 1978 - prodhimi i ri Usjemal plasohej në treg
 • 1983/1984- shuhen furrat 1 dhe 2
 • 1986 - mulliri i çimentos numër 6 filloi me punë
 • 1998 - Grupacioni Titan bëhet pronari i ri i Çimentores USJE
 • 2000/2001 - filtra thesi instalohen në linjën 3 dhe rekonstruohet ftohtësi i klinkerit në furrën numër 3
 • 2002/2003 - filtër thesi instalohet në furrë numër 4
 • 2003/2004 - instalohet pajisje për hirin