Administrata dhe organizimi i punws

Grupacion Global TITAN Lokacione
Kontakt
Rr. Boris Trajkovski 94
1000, Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 390

e-mail: contact@usje.mk
Raporte vjetore dhe shoqërore të Grupacionit TITAN
Corporate Social Responsibility and Sustainability Report 2011